fbpx

Skip links

Inn på tunet

Lindland Gård er en godkjent Inn på tunet-gård.

Hva er Inn på tunet?

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Lindland gård tilbyr aktiviteter og opplæring innenfor helse og
omsorgstjenester, skole og arbeidsinkludering som en del av dette Inn på tunet konseptet. Vi er en arena for treffpunkt mellom ulike brukergrupper. Felles for brukerne er at de har sin erfaringskompetanse og sammen skaper de et unikt mangfold på gården. Hos oss finner du skreddersydde tilbud til brukere innenfor opplærings,-helse- og omsorgstjenester hvor vi tar i bruk gården som mestringsarena.

På gården finner du ett hovedbygg med flere oppholdsrom og kjøkken, ett fjøsbygg med snekkerkrok, en stor uteplass utenfor fjøsbygget med flere sittemuligheter og bakstovn, tre gapahuker, en gårdshytte og et stort uteareal.

I løpet av en uke har vi besøk av et mangfold av brukere innenfor demens, psykisk helse og rus, skoleelever og sårbare eldre. Vårt tilbud er tilpasset den enkeltes behov og vi ønsker å være en arena for læring og utvikling gjennom aktiviteter på gården. Vi bruker dyr som helsefremmende aktivitet for å skape trygghet, tillit og mestring hos den enkelte. Eksempel på andre aktiviteter er foring av dyr, praktisk arbeid som gjenspeiler årstiden på gården, turer, kunst og håndverk og matlaging.

Opplæring

Lindland gård tilbyr aktiviteter og opplæring innenfor skole, helse og omsorg og inkludering. Hos oss finner du skreddersydde tilbud til brukere innenfor opplærings,- og helsetjenester hvor vi tar i bruk gården som mestrings og opplæringsarena.

I vårt opplæringstilbud finner du:

 •  En til en oppfølging med fokus på elevens ferdigheter i tråd med opplæringsplan
 • Ansatte med fagkompetanse innenfor barn- og ungdomsarbeid og pedagog
 • Praktisk arbeid
 • Samarbeid mellom skole og gården om elvens målsetninger og læringsmål for uka
 • Veiledning og bistand til eleven og foresatte
 • Ved oppstart gjennomføres en oppstartsamtale med fokus på mål og hvem eleven er

Helse og omsorgstjenester

Vårt demenstilbud innebærer:

 • Gruppetilbud og en til en oppfølging ved behov
 • Ansatte med fagkompetanse innenfor helsefag
 • Plan for dagen
 • Samarbeid mellom kommunen og Lindland gård om mål for den enkelte bruker
 • Ulike aktiviteter som følger årstider

Vårt tilbud for psykisk helse:

 • Gruppetilbud og en til en oppfølging ved behov
 • Ansatte med fagkompetanse innenfor helsefag
 • Plan for dagen
 • Samarbeid mellom kommunen og Lindland gård om mål for den enkelte bruker
 • Ulike aktiviteter som følger årstider

Vårt tilbud for mennesker med rusutfordringer:

 • Gruppetilbud og en til en oppfølging ved behov
 • Ansatte med fagkompetanse innenfor helsefag
 • Plan for dagen
 • Samarbeid mellom kommunen og Lindland gård om mål for den enkelte bruker
 • Ulike aktiviteter som følger årstider
 • Camp Livsmestring